Nova Tobačna

Blaž Parežnik

mentor/-ica: izr. Prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič, doc. Aleksander S. Ostan

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristjan Lavtižar

Območje Tobačne tovarne je nek utrinek iz zgodovine in je vreden obnove a hkrati ohranitve določenih elementov, ki dajo samemu območju občutek ustavitve časa v zgodovini. Ta koncept predstavlja razvoj območja v stanovanjsko sosesko, ki pa je ovita v star del Tobačne in je še vedno eden izmed ključnih elementov v Ljubljani.
Ohranjeni objekti mejijo na Tržaško in Bleiweisovo cesto, kar daje občutek ohranjenosti. Zahodna stran pa se preliva iz stolpičev v že obstoječe večstanovanske hiše. Sever pa je pred vplivom železnice zavarovan z osnovnimi bloki, ki ščitijo notranjost območja.
Center oz. zeleno srce območja pa je velik park katerega prelamlja promenada in služi sproščanju in prireditvam na prostem.

#revitalizacija mestnih območij #urbane praznine #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next