DRUGI DOM

Planšarija, sirarna in planinski dom na Robanovi planini

Petra Zoubek

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Nekdaj so pastirji veličastnih kmetij treh zgornjesavinjskih dolin polovico leta preživeli na domači kmetiji. V drugi polovici pa so se prek senožetnih travnikov preselili na pašniške planine, ki so postale njihov drugi dom. Še nedolgo nazaj je bilo teh planin na solčavskem več kot petdeset, danes te planine ne poznajo stalnih pastirjev. Robanova planina v krnici Robanovega kota je edina še živeča mlečna planina na tem območju. Kljub temu, da so tu topografski in klimatski pogoji še bolj neugodni kot v ostalih dveh sosednjih dolinah, sta se tu razvili dve najvzornejši planini.

Danes o nekdaj cvetoči planšarski dejavnosti na planini govorita hlev in planinski dom, vsak od njiju je zgodba svojega časa. Oživitev planine obdrži, kar je ključno za tradicijo tega prostora. Hlev se ohrani v celoti in postane obiskovalcem dostopna zorilnica sira, planinski dom ohrani staro kamnito jedro in se dopolni v razmerju tradicionalnih hiš. Dvema hišama se doda še tretja, nova, sirarna. Vse tri hiše so odraz vsaka svojega časa in same zase ponujajo različne možne arhitekturne rešitve. Skupaj tvorijo celoto razdrobljene, a hkrati povezane planine, kjer bivanje postane sodobno. Planina pa se lahko vrne v svojo primarno vlogo in postane drugi dom, tako ljudem kot pašniškim živalim.

Povezava do analize, ki je bila podlaga za izdelavo projekta: Sodobna arhitektura v Alpah – zapis svetlobe

#živinoreja, sirarstvo, sadjarstvo, zeliščarstvo, vinogradništvo #dediščina, tradicija, identiteta #alpska arhitektura

icon-prev
icon-next