Hiša za skladateljico Nino Šenk

Fia Lemajič

mentor: izr. prof. Tomaž Krušec

asistent: Miha Munda

Koncept hiše se povezuje z delom umetnika za katerega je bila hiša zasnovana. Glasba in arhitektura imata veliko skupnih izhodišč. Za zasnovo hiše za skladateljico Nino Šenk sta najpomembnejša dinamika in ritem. Ritem je v glasbi povezan z dolžino tonov in njihovim zaporedjem, medtem ko se ritem v arhitekturi povezuje z velikostjo prostorov in njihovim zaporedjem. V konceptu se tako ritem odraža v kompoziciji treh različnih tipov prostorov – bivalni in servisni prostori ter zeleni atriji. Dinamika se v glasbi kaže kot različna glasnost med notami oziroma frazami glasbenega dela, v arhitekturi pa lahko to povežemo s tem, kako se po prostoru gibljemo od bolj javnih prostorov hiše (avditorij in glasbeni sobi) do najbolj zasebnih (otroške sobe in spalnica). Zaradi visokega zidu, ki obdaja parcelo, atriji predstavljajo edini vir svetlobe. Večji atriji so zato obrnjeni proti jugu in osvetljujejo bivalne prostore, manjši atriji pa so obrnjeni proti severu in osvetljujejo servisne prostore.

#gradnja z lesom #ideal hiše z vrtom #stanovanjska gradnja

icon-prev
icon-next