Plasti časa in prostora

Maruša Mali

mentor/-ica: izr. prof. dr. Sonja Ifko

Celotno območje UPS Parmova se zaradi ujetosti v okoliške tire orientira in odpira proti mestnemu središču na južni strani. Plasti časa in prostora je naslov urbanistične ureditve severne polovice območja, ki izkoristi obstoječe lastnosti za uvedbo novih programov. Osredotočajo se na tri ključne točke – vhod, tržnica in območje rekreacije. V prvi fazi z odstranitvijo obstoječih ograj in zidov spodbudimo prosto prehajanje pešcev iz neposredne bližine (trgovski center, restavracija, zdravstveni dom) in z uvedbo nove prometne povezave umaknemo parkirne površine in servisne dostope trgovinskih in gostinskih objektov. V nadaljevanju se uredi jasna in vabljiva vstopna točka iz smeri Parmove ulice z informacijskim paviljonom in postajališčem za večje skupine z avtobusi. Podobno se uredi nadaljevanje ulice Bežigrad neposredno v razširjen trg okoli spomenika padlim železničarjem. Na najbolj odprtem delu območja se izkoristi zapuščene tire, vagone in druge gradbene elemente za vzpostavitev unikatnih objektov za rekreacijo in druženje. Ureditev se proti stavbam ArtHub ateljejev spremeni v mirnejši program tržnice, ki stoji na tirih, vzporednih s progo. Programi izvirajo iz obstoječega prostora in njegove potenciale izražajo na nov, unikaten način, ki vabi tako naključne mimoidoče, kot namenske obiskovalce iz celega mesta.

#trajnostna urbana regeneracija, #revitalizacija mestnih območij  #industrijska dediščina #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next