Fotografiranje v oblakih

Medard Brezovnik

mentor: izr. prof. dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a.,

asistent: Primož Žitnik, u.d.i.a.,

konzultanta: Ajdin Bajrović, u.d.i.a in Dominik Košak, m.i.a.

Arhitekt Oton Jugovec, snovalec Stanovanjskega naselja Selo, je v 70-tih zasnoval kompleks, ki je odražal začetek njegovega avtorskega sloga. Obravnavana stavba je dvignjena, s čimer kletnim prostorom zagotavlja vir naravne svetlobe, ponoči pa si z osvetljavo priigra efekt lebdenja nad tlemi. Horizontalni parapeti so spojeni z močnimi vertikalami na robovih, ki naredijo stavbo vitkejšo in elegantnejšo. Konstrukcija je podaljšana do fasade, z izmenjavanjem linije z ene strani na drugo se poigrava z našimi pogledi ter na tak način ustvarja posebno dinamiko. Nosilci strehe so pomaknjeni proti sredini, s čimer dajejo vtis lahkotnejšega zaključek ter iluzije lebdenja.
Vsa svoja opažanja in osebne občutke »Jugovca« sem skušal ohraniti oziroma v nadzidavi z njimi vzpostaviti komunikacijo.
Na začetku sem si zastavil konceptualne smernice fotografa in dveh študentov, ki živijo ločeno in se na vsakem nadaljnjem koraku na njih referiral. Stanovanje sem zasnoval mnogokrat in poskušal zasledovati različne miselnosti: funkcionalnost, pot dnevne svetlobe, pogledi in okolica, estetika, odnos do Jugovca … tudi s funkcijo obstoječe strehe in z ljudmi, ki tukaj že živijo. Z vsako rekonstrukcijo sem ugotovil kaj novega, sklepi pa so nato sestavili celoto.
Tloris nadgradnje je zasnovan v komunikaciji z robovi Jugovčevih vertikal in okvirjanju pogledov na Ljubljanski grad, Alpe, Ljubljanico in Bizovik. Obliko tlorisa sem prenesel tudi v prerez (pri čemer se na statične zakonitosti nisem oziral) in s tem ustvaril dinamiko kot odgovor na Jugovčeve lebdeče iluzije. Ustvaril sem dve ločeni bivanjski enoti s skupnim prostorom – galerijo, ki je namenjen tudi javnosti. Prizadeval sem si, da bi ohranjal dvoetažne prostore, ki že sami po sebi ustvarjajo zanimiv ambient ter se izogibal hodnikom. Tudi z razporeditvijo pohištva sem želel ustvariti smiselnost, zato sem skrbno obravnaval vsak kos, ga vgradil ali z njim omogočil kroženje po prostoru.

#nove stanovanjske tipologije #stanovanjska soseska #sobivanje

icon-prev
icon-next