Blenkuš

V seminarju nas združuje skrb za odgovorno in preudarno poseganje v prostor. Postopke razumsko podprte in osredotočene analize prostora in arhitekturnih tipologij prepletamo s pobegi v iracionalne sfere umetniškega ustvarjanja v najširšem pomenu besede. Razvijamo znanja in veščine oblikovanja unikatnih analitičnih postopkov za vsak projekt posebej. Ne verjamemo v generalističen pristop in šablonske analitične metode. Verjamemo, da se v odločitvi, kako na fenomene prostora pogledamo, kako do njih pristopamo, že razstira njihova enkratna podoba, ki jo prepoznamo na sebi lasten način in jo kasneje v procesu načrtovanja nadgradimo ali preoblikujemo. Vprašanje vprašanja je pomembnejše od odgovora samega.

Individualni študentski projekti nastajajo v ožjih skupinah od 3 do 8 študentov različnih letnikov. Verjamemo v kvalitete vertikalnega prenosa znanja med študenti. Seminar je raziskovalni laboratorij, kjer se izkušnje, znanje in motiviranost demokratično in nesebično delijo med študenti in mentorji.

V študijskem letu 2019/2020 smo odprli vprašanje, kaj v resnici pomeni trajnostna arhitektura. Pojem, ki je v stroki prisoten že več kot 50 let, v gradnji še zmeraj ne dosega nujno potrebne holistične širine, kjer se tehnologija, gospodarnost, družba in kultura organsko prepletajo. Skovali smo nov analitično projektni pojem – »trajnostna tehnika«. Trajnostne tehnike zato niso ozko omejeni tehnicistični ukrepi, ampak v prvi vrsti delujejo kot pretrgani vezniki med tehnologijo, družbo in kulturo. Vsaka tehnika se enakovredno dotika socialnih, tehničnih in likovnih vprašanj. Arhitektura je ena redkih ved, ki zmore razčlenjene civilizacijske vezi speti in jih ohranjati skozi čas in prostor.

mentorji: izr. prof. dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a., asist. Primož Žitnik, u.d.i.a.

konzultanta: Ajdin Bajrović, u.d.i.a in Dominik Košak, m.i.a.

analiza

V prvi polovici študijskega leta smo skozi prizmo trajnostnega razumevanja okolja natančno preučili prostorske odnose in značilnosti izbranih lokacij v Ljubljani in Škofji Loki. Pod drobnogled smo vzeli prostore, kjer se združujeta, prepletata in prekrivata historično in moderno mestno tkivo. Iskali smo prostore, kjer je sodobni urbani razvoj arhaične naselbinske vzorce posrkal vase in zastrl njihovo identiteto. Zavedamo se, da sodobni procesi razvoja mesta ne vzpostavljajo ostrega kontrasta do zgodovine le zaradi svojih formalnih značilnosti, ampak je problematična predvsem njihova osnovna doktrina izkoriščanja in nadvladovanja prostora, ki je zgodovini v resnici povsem tuja.

Pri obravnavanih osmih mestnih predelih smo prepoznali več skupnih prostorskih stanj in problematičnih značilnosti. Štepanjo vas (LJ), Stožice (LJ) in Staro Loko (ŠL) hromi socialni vakum in odrezanost naselbinskega jedra od okoliških stanovanjskih sosesk in prostorov večjega merila. Frankovo naselje (ŠL) in Moste (LJ) duši neprekinjena dinamika transporta ljudi in surovin, ki s svojim merilom in hitrostjo preprečuje, da bi se v njih razvil urban karakter s prepoznavno identiteto. Kapucinsko predmestje (ŠL) in Vič (LJ) kljub svoji kvalitetni urbani kompleksnosti in prepletu različnih programov in prostorov ne zmoreta vzpostaviti lastnega težišča in prepoznavnosti. Podlubnik (ŠL) je značilna stanovanjska enklava, kjer se potenciali stanovanjske soseske niso uspeli razviti.

Skozi navzkrižno uporabo izbranih trajnostnih tehnik, ki so bile v projekte vključene na nivoju urbanistične zasnove, arhitekturnega oblikovanja kakor tudi detajlne obdelave, smo razvili mehanizme prekrivajočih se rab, delitvenega in krožnega gospodarstva ter družbene vpetosti. Z njimi zagotavljamo, da se nove prostorske intervencije v obstoječe družbeno okolje aktivno vključijo s čimer sooblikujejo njegovo identiteto. S spoštovanjem in izkoriščanjem mikroklimatskih priložnosti, toplotne mase in dinamičnih toplotnih con, reciklažo obstoječih in na lokaciji dostopnih materialov ter urbanega rudarjenja smo izpostavili osnovna načela skrbnega ravnanja z naravnimi in antropogenimi viri, s čimer presegamo oster zgodovinski rez, ki ga je v odnosu do prostora in okolja vnesla linearna industrijska dogma »prostora kot surovine«. Skozi načrtovanje dolgoročne prilagodljivosti stavb ter ožanje nabora materialov, ki jih v projekt vključujemo, podaljšujemo življensko dobo stavb in skrbno razmišljamo o posledicah njihove predelave ali razgradnje.

trajnostne tehnike

Delitveno gospodarstvo
Družbena vpetost
Enomaterialnost
Krožno gospodarstvo
Mikroklimatske priložnosti
Od zibelke do zibelke
Okoljski odtis
Ponovna uporaba
Prilagodljivost
Sončna energija
Prekrivajoča se raba
Toplotna masa
Trajnostna mobilnost
Urbano vrtnarstvo
Vzdržljivost
Identiteta kraja
povzetek

Za vse prikazane projekte je značilno, da jih ne »oblikujejo« podobe ampak procesi. Skozi različne oblike preprostih animacij lahko spremljamo bogate odnose, ki se razvijajo med uporabniki prostorov, načrtovano mikroklimo in arhitekturno podobo. Le-ta zato ni statična in dokončna, ampak podvržena dnevnim, tedenskim, letnim in generacijskim ciklom delovanja stavb in prostorov. Procesno razmišljanje pa se v okviru seminarskega dela ni oblikovalo na podlagi tehničnih zmožnosti animacije, ki jih sicer nudi spletna razstava, ampak je bilo vključeno že na nivoju prostorskih in tipoloških analiz, ki so bile izdelane v prvem semestru v obliki »stop-motion« prikazov.

Ena izmed ključnih napak, ki se v razumevanju trajnostne arhitekture pojavlja, je prepričanje, da ima tovrstna arhitektura svojo značilno »ekološko« podobo. Trudimo se, da se temu klišeju izognemo. Verjamemo, da je to možno le tako, da se natančno spoznamo z vzgibi in procesi, ki arhitekturi dajejo obliko. Skozi raziskave »trajnostnih tehnik« se spoznavamo s temeljnimi načeli avtentične, odgovorne in iskrene arhitekture.

dela študentov

Build-a-block

Josipa Regović

Mediateka

Sara Fabijanič

Leseni svetilnik

Ana Mrđen

Katalog

Ana Lipovšek

Oblikovanje oblakov

Nađa Dubajić

Kulturna rekreacija

Tina Deković

Intermodalna galerija

Jakob Marčič

Konjeniški park

Lara Boštjančič, Neža Rečnik

Performativna umetnost oblaka

Tilen Bradeško Jekovec

Zelene terase

Ajda Murnik

Parkirana stanovanja

Tilen Breznik

Produktivno bivanje

Vita Osterman

Jazz koncert z oblaki

Luka Čuš

Fotografiranje v oblakih

Medard Brezovnik

Prenova vasi Stožice

Damir Hutinović

Literat nad oblaki

Daša Dulc

Prostor vmes

Živa Kandorfer

Reprogramming landscape

Xavier Llerna

Skupnostna soseska v2

Maja Dobnik, Medeja Tomaževič

Stanovanja med oblaki

Tina Čuješ

Botanika oblakov

Filip Drobnič

Skupnostni center ponovne uporabe

Julia Koželj

Prireditvena garaža

Eva Dolar

Skupnostna soseska

Lea Ema Dolenc

VHV center

Anže Hribšek, Naja Lovka

Trajnostna roman(t)ika

Miha Colja, Nika Žigon

Trgovska mreža

Tristan Černe

Os(novna) izobraževanja

Nastja Kastigar

The green living community

Flora Stamm

Fizioterapija med oblaki

Martin Debeljak

Urbana vas

Noemi Milanović

Vzorčna tovarna

Fabijan Radan

delavnica
TELO-PROSTOR

Črni filc. Črna vrv. Črno kovinsko ogrodje risalnih miz.
Devet skupin študentov. Ustvarjalnost izrazi telo in prostor.
Ples je gibanje človeškega telesa, je izraz prisotnosti telesa v prostoru in času.
Je izraz moje prisotnosti v prostoru in času.
Vsebina se odziva na inspiracije, ki jih najdemo v vzorčnih plesnih predstavah.
Delo je potekalo hitro.

Kakšno je razmerje med gibanjem in v obliko ujetim trenutkom?
Kako lahko s krojenjem, rezom in upogibom ploskev in črto preoblikujem v telo?
Kdo sem, v odnosu do časa v katerem živim?
Ali si dovolim ustvarjati brez načrtovanja?
Kako se svet vrti okoli telesa, ki stoji pred menoj?

Skulpture iz filca in vrvi lahko razumemo kot v času ujete figure, kot uprostorjenje gibanja, kot avtoportret skupine, kot skrbne misli…

mentorji:
Marija Jenko, Katja Burger, Arijana Gadžijev (UL NTF)
Matej Blenkuš, Primož Žitnik, Ajdin Bajrović, Dominik Košak (UL FA)
gostujoči kritik:
Dušan Kirbiš (UL NTF)

fotografije:
Miran Kambič (razstava)
arhiv seminar Blenkuš (proces)