Prenova Tobačne tovarne

Matic Traven

mentor/-ica: izr. Prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič, doc. Aleksander S. Ostan

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristjan Lavtižar

Že iz samega začetka načrtovanja in prenove Tobačne tovarne sem se osredotočil na tri vodilne ideje, po katerih sem se ravnal ter sproti prilagajal prostor. Popolna porušitev že obstoječih objektov, poudarek na zelenih površinah ter postavitev več različnih tipologij stavb, ki so poskrbele, da prostor ni izpadel monoton in dolgočasen. Vsi ti elementi v zelo preprostem pogledu predstavljajo urbano okolje v katerem bi tudi osebno zlahka živel ali pa ga z veseljem obiskoval. Določeni deli Ljubljani so, podobno kot Tobačna, še vedno slabo izrabljeni, pozidani s starimi zgradbami ter kot urbana območja ne nudijo najbolj vabljivega okolja, temveč ljudi bolj kot karkoli drugega odrivajo. V roku 2 mesecev, sem iz zadane naloge dobil dober vpogled, kako veliko različnih pristopov obstaja, k izboljšanju ter gradnji mesta kot je Ljubljana. Prostor, ki je prijazen tako do oklice kot do ljudi ter je še vedno zlahka umeščen v sodobno dobo arhitekture.

#revitalizacija mestnih območij #urbane praznine #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next