Bivanje pod parkom

Neva Lorger

mentor: izr. prof. Tomaž Krušec

asistent: Miha Munda

gostujoči kritik: Miloš Kosec

Idejna zasnova ureditve Štepanjskega naselja temelji na principu izkoriščanja neizkoriščenih prostorskih potencialov mesta. Nedefinirane zelene praznine med bloki predstavljajo potencial za umestitev novih stanovanj v bližnji prihodnosti, ko bo potrebno razmišljati o zgostitvi stanovanjskega programa znotraj mesta. S subtilno umestitvijo stavbnih mas pod travnike sta ohranjena zadostna osvetlitev okoliških blokov in kvalitetni pogledi s stanovanj na zelenje. Z vpeljavo atrijev sta zagotovljena tudi naravna svetloba in zasebni zunanji prostori za prebivalce ˝pod travnikom˝. Na ta način se oblikujejo tepihi atrijskih hiš z javnimi zelenimi strehami, ki obstoječim stanovalcem vrnejo odvzete zelene površine. Z izbiro lokalne kamnine, kot agregata betona, struktura hiše govori o svojem izvoru in naravi na simboličen način vrne tisto, kar ji bilo z gradnjo odvzeto.

#mesto in zelene površine #urbane praznine #parazit

icon-prev
icon-next