Ljubljanske favele

Julija Jeklin

mentor/-ica: prof. dr. Aleš Vodopivec

tehnični sodelavec/-ka: Matej Tili

asistent/-ka: doc. Gašper Medvešek

Ljubljanske favele so mesto v malem. Predvsem pa so zatočišče za študente.

Projekt je zasnovan za potrebe sodobnega načina študentskega življenja in bivanja. Nahaja se na lokaciji Tobačne tovarne v Ljubljani in je blizu večjemu številu fakultet in centru mesta.

Konstrukcijska zasnova objektu omogoča fleksibilnost. Pritlični nivo je prosto prehoden in vsebuje širok nabor javnih programov, ki se po potrebi menjajo. Višja nadstropja so, poleg pohodne ploščadi, namenjene bivalnim enotam in prav tako dovoljujejo svobodno tlorisno razporeditev.

S takim načinom oblikovanja prostorov je zadoščeno trem najpogostejšim tipom problemov, ki se pojavljajo v obdobju študija.

  1. Spreminjajoč se tloris dovoljuje oblikovanje sob tako, da so cenovno dosegljive tudi socialno najšibkejšim, cena najema pa vpliva le na velikost zakupljene tlorisne površine.
  2. Število študentov se vsako leto spreminja, s postavitvijo prostorov pa lahko na enako tlorisno površino razporedimo različno število postelj.
  3. Klasične študentske sobe vsebujejo tlorisni model, ki se ponavlja skozi vsa nadstropja, Ljubljanske favele pa, tako kot klasične favele, puščajo svobodo oblikovanja prostora njihovim prebivalcem.

#študentsko bivanje #univerza v mestu #študij danes in v prihodnosti

icon-prev
icon-next