PRISEKANA PRIZMA

Zavetje in razgledna točka ob Matkovem škafu

Katja Zapušek

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

V Matkovem kotu pod Mrzlo goro se vsako leto pojavi naravni pojav, ki so ga domačini poimenovali Matkov škaf. Vsako zimo se plazovi sprožijo v dolino in tako nastane velik kup snega, količina snega je seveda odvisna od količine padavin. Spomladi pa začne voda delati luknjo na vrhu kupa, in tako nastane škaf.

Prvi del procesa razvoja projekta je zajemal spoznavanje in razumevanje specifik lokacije. Analiza je zajemala izris situacije, tlorisa, prereza in pogleda na lokacijo v lastni grafični tehniki, na roko ali na računalnik.

Zamislili smo si zavetje, ker je vreme v visokogorju hitro spreminjajoče, in razgledno točko ob škafu, ki bi še poudarila fascinantni naravni pojav. Intervencijo sem postavila ob poti na Mrzlo goro neposredno ob škafu. Pri obliki intervencije sem izhajala iz trikotne prizme, ki sem jo prisekala in tako dobila spektakularne pogled na škaf, na drugi strani nad ležiščem pa objekt ponuja pogled na nočno nebo polno zvezd. V notranjosti je klop, prostor za prenočevanje in stranišče. S temi elementi nudi intervencija zavetje za prav vse pohodnike. Čeprav intervencija deluje izpostavljeno, naravi ne odvzema spektakularnosti, ampak jo še dodaja.

#bivak, zatočišče #parki in druge zelene površine #stavbe za šport, rekreacijo in sprostitev

icon-prev
icon-next