Galopsko dirkališče v Krškem: Idejna zasnova

Tia Trampuš

Avtor/ji projekta: Tia Trampuš, magistrsko delo

Mentor/ji: izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski, asist. dr. Andrej Mahovič

Konzultant: asist. raziskovalec Peter Sovinc

Konzultant za statiko: Matic SMRAJC, doc. dr. David Koren

Konzultant za gradbeno fiziko: prof. dr. Sašo Medved

Konzultant za požarno varnost: doc. dr. Domen Kušar

V Sloveniji je konjeništvo priljubljena športna in rekreativna panoga. Najustreznejša lokacija galopskega dirkališča je določena glede na razvrstitev obstoječe konjeniške infrastrukture v Sloveniji, to je območje obstoječega hipodroma v Krškem, kjer je predviden naslednji program: dirkalne steze, tribune, spremljevalni program za gledalce, večnamenska dvorana, podporni program za tekmovalce in osebje ter dresurno središče. Zasnova osrednje stavbe galopskega dirkališča – tribun – temelji na izhodiščnih analitičnih študijah o obiskanosti galopskih prireditev, izbranih referenčnih primerih ter razvrstitvi dejavnosti.

#trajnostna urbana regeneracija #stavbe za šport, rekreacijo in sprostitev #stavbe mešane rabe

icon-prev
icon-next