SLEME

Strategija mobilnosti za Solčavo

Anže Vrčon

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Projekt Sleme skozi razvoj prometnih povezav na Solčavskem vzpostavi sistem javnega prometa različnih stopenj, povezan s tujino, ki ga na lokalnem nivoju podpira sistem rednih avtobusnih linij in shuttlov. Vozlišča intermodalnosti vpeta v mrežo novih poti omogočajo menjavo osebnega avtomobila za okolju prijazne alternative.

Skozi analize obstoječega stanja, na lokalnem in regionalnem nivoju, so se izpostavili glavni problemi. Zaradi slabo razvite mreže javnega prevoza, tako na lokalnem kot regionalnem nivoju, se pojavlja preobremenjenost cest in parkirišč z osebnim prometom. Preobremenjene cesta še dodatno zasedajo  kolesarji, ki nimajo urejene poti in si morajo že tako ozka cestišča deliti z avtomobili. V središčih vasi ceste in parkirišča pešcem in kolesarjem odvzamejo večino javnega prostora. Z avtomobili so preobremenjene tudi vse tri doline (naštej doline), ki se, ob velikem številu obiskovalcev, spremenijo v parkirišča. Popolna prevlada zasebnega prometa nad javnim prometom in naravnim prostorom vodi v postopno degradacijo največje vrednote Solčavskega – naravnega okolja.

Strategija je zastavljena v treh fazah, ki s pomočjo izboljšav javnega prometa in novih povezav, vzpostavijo sistem trajnostne mobilnosti, ki temelji na intermodalnosti. S tem se razbremenijo doline, ceste in javni prostori ter vplivi na okolje, poleg tega pa se časi potovanja skrajšajo. Cilj je, da se obiskovalci v regijo pripeljejo z javnim prevozom oziroma, se avtomobili obiskovalcev zaustavijo že pred vstopom v alpski svet, na za to urejenih postajališčih, nato pa imajo obiskovalci možnost izbire med ekološkimi prevoznimi sredstvi: električnim avtobusom, shuttlom, izposodijo si lahko električni avtomobil, kolo ali pa se na pot odpravijo peš.

#revitalizacija, reanimacija podeželja #trajnostni turizem #javni prostor

icon-prev
icon-next