O čem govorim, ko govorim o bivanju nad dunajskimi strehami

Marko Brkić, Andreja Koblar, Ana Krese

mentor: doc. Mitja Zorc

asistentka: Klara Zalokar

demonstratorja: Maruša Turnšek in Tadej Urh

Izziv nadzidave dela stanovanjskega kareja na Dunaju kot možnosti vertikalnega zgoščevanja mesta odpre tri tem, kjer Dunaj ponuja množico zgodovinskih in sodobnih primerov za preučevanje: 1. organizirana gradnja socialnih stanovanj in stanovanjskih kompleksov; 2. inovativne stanovanjske tipologije in modeli bivanja; 3. arhitektura nad strešnim vencem.

Hofi »rdečega Dunaja« so v 1920ih in 1930ih postavili temelje organizirani, socialno in humano naravnani stanovanjski gradnji (v veliki meri) najemniških stanovanj dostopnih za vse družbene sloje. Ta se je v organizaciji mestnih ustanov, stanovanjskih zadrug in drugih pobud uspešno razvijala vse do danes ter prispevala k izjemni kvaliteti bivanja v mestu. Z inovativnimi in eksperimentalnimi arhitekturnimi zasnovami so se na Dunaju premikale meje bivalnega standarda in možnosti, ki jih stanovanjska arhitektura odpira kot gradnik mestnega tkiva. V mestu, ki ga zaznamuje bogata stavbna dediščina in ima tudi izkušnjo hitre rasti metropole, se je model nadzidav stavb in preureditve podstrešij že zgodaj profiliral kot poseben arhitekturni izziv. Pa tudi kot prepoznaven eksces.

Na osnovi preučevanja izbranih primerov arhitektur, ki ustrezajo navedenim temam, je bil izoblikovan sistem projektnih gesel. Ta opredeljujejo pojme, organizacijska in oblikovna načela ključne za snovanje »sodobne stanovanjske arhitekture na dunajskih strehah«. Študijski projekt je bil v nadaljevanju razvit s pomočjo izoblikovanega sistema projektnih gesel.

#analiza #gradnja z lesom #nove stanovanjske tipologije #prenova stanovanjskih stavb

icon-prev
icon-next