Urbana prenova v središču Kamnika

Nina Povše

mentor/-ica: izr. prof. Dr. Alenka Fikfak

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristijan Lavtižar

Projekt predstavlja urbano prenovo v središču mesta Kamnik in odgovarja na ključne probleme, ki so tam prisotni. Prostor je trenutno namenjen parkiranju in prometnemu komuniciranju znotraj mesta. S preobrazbo prometne komunikacije se na način umirjanja prometa, ter spodbujanjem k javnim oblikam prevoza in uporabi koles, prostor po svojem namenu in funkciji preoblikuje v bolj kvalitetno formo namenjeno človeku. Parkirna mesta, ki trenutno zajemajo velik del med tržnico, osnovno šolo in bližino pomembnejše Medvedove ulice, se organizirajo v podzemno parkirno hišo. Z načinom umirjanja prometa se omogoča varen izhod na organizirano igrišče v bližini osnovne šole, hkrati pa tržnica postane dominanta prostora. Obrežna ureditev ob tržnici, omogoča povezavo s Kamniško Bistrico. V osrednjem delu se odstrani privatiziran garažni objekt, ki omogoči da se v zasnovo vpelje stanovanjsko vrzel z modularnimi bivalnimi enotami, ki predstavljajo izhodišče za privabljanje novih prebivalcev. Z predlaganimi implementacijami se z revitalizacijo in poživitvijo mestnega prostora omogoči, da javni prostor zaživi v vsem svojem potencialu in s tem spodbuja načine za izboljšavo tudi preostalih delov mesta. 

#revitalizacija mestnih območij #urbane praznine #razvoj urbanističnih modelov

icon-prev
icon-next