Glavna zadružna zveza

Oton Jugovec, Emil Medvešček , Ljubljana, 1954-1955

Eva Bratina

Zgradba na Slovenski 41 v Ljubljani imenovana Glavna zadružna zveza je bila zgrajena med leti 1954 in 1955. Avtor zasnove Emil Medvešček, kateremu se je kasneje pridružil Oton Jugovec, je s svojo idejo zmagal na natečaju za novo poslovno stavbo. Realizacija projekta se je pričela s prihodom Glavne zadružne zveze kot investitorja. Značilnosti zgradbe segajo v začetke moderne, kar se kaže skozi transparentno pritličje, skeletno konstrukcijo ter ravno streho s programom. Njena vogalna lega še danes zaznamuje močno os Slovenske ceste.

Izbrani del predstavljajo že na prvi pogled izstopajoča bronasta vrata delo Stojana Batiča. Vrata simbolizirajo pomembno prelomnico, saj je njihov nastanek prvič uresničil pobudo, da se manjši del investicije novogradenj nameni tudi likovnim delom. Prehod skoznje vodi v notranje dvorišče. Zaradi svoje materialnosti delujejo masivna in težka. Na drugi strani pa relatvino tanke organsko-geometrijske linije ustvarjajo občutek krhkosti, ki se skozi abstrakten vzorec razprostira čez obe vratni krili. Tako vrata delujejo kot nasprotje sicer togim in ravnim linijam zasnove zgradbe.

icon-prev
icon-next