Hiša za botanika Jožeta Bavcona

Laura Lesar

mentor: izr. prof. Tomaž Krušec

asistent: Miha Munda

Jože Bavcon je vodja Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani in avtor številne strokovne literature. Že od malega se zanima za naravo, danes pa pravi, da mu vrt predstavlja dnevno sobo. Je tudi strasten restavrator, saj ga privlačita ‘toplina in trajnost naravnega materiala’. Lokacija se nahaja v Krakovem za katerega so značilne zelo ozke in zelo dolge parcele. Glavna ideja hiše je življenje z vrtom. Ob strani sta dva masivna, težka hodnika iz betona. Širši je namenjen bivalnemu delu. V njem se nahajajo vsi servisni prostori, ki svetlobo dobivajo iz svetlobnika zgoraj. Ožji hodnik je namenjen izključno oskrbi vrtov. Med tema masivnima zidovoma se nahajajo lahki bivalni prostori zgrajeni iz lesa, ki so nekoliko dvignjeni od tal, da delujejo kot da lebdijo med vrtovi. Ta dvig je izkoriščen tudi za zračnost ter odtekanje vode z vrtov. V hodnikih se pod tlemi pojavi prezračevanje. Na ta način je po celi hiši zagotovljeno dobro naravno kroženje zraka. Med postori se nahajajo atriji, ki so izkoriščeni kot vrtovi in kot glavni vir svetlobe. Vsak prostor tako iz dveh strani obdaja vrt, ki s tem tudi v dobesednem pomenu besede postane ‘dnevna soba’.

#ideal hiše z vrtom #naravno prezračevanje  #živeti z zemljo

icon-prev
icon-next