HIŠA, KI JE POJEDLA ŽAGO

Stičišče lesa in solčavskih besed

Astrid Magajna

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Projekt je nastal kot reakcija na problematiko lesnega gospodarstva na Solčavskem in v Sloveniji nasploh. Vedno manj je zanimanja za primarno obdelavo lesa znotraj države, obstoječe žage so finančno in tehnološko podhranjene, les se redko sortira po kvaliteti, zato se večinoma prodaja za isti kakovostni razred. Med gozdarji vlada slabo povezovanje, vsak kupuje svoje stroje ali na trgu nastopi sam s svojim neobdelanim lesom.

Kot odgovor na opisano problematiko je temelj programske zasnove žaga, ki je v svojem procesu tehnološko napredna in zagotavlja najboljši izkoristek posekanega lesa, ki bi jo vodila kooperativa gozdarjev in kmetov. Z vključevanjem strokovnjakov na področju kvalitete lesa, lahko žaga izlušči visokokvalitetni les in ga proda za specifične namene. Zagotavlja se povezovanje in druženje članov v lokalu kooperative in predajanje tradicije preko iniciative pripovedovalnice solčavskih zgodb. Organizacija skrbi za izobraževanje obiskovalcev in kupcev lesa, katerim se nudi bivanje kot izkušnjo z lesom.

Program se umesti v degradirano lokacijo izven centra Solčave, ob cesti proti Logarski dolini. Obstoječo tehnološko zastarelo žago, ki ne ponuja možnosti za razvoj kooperative, se nadomesti z novim objektom, ki se s svojim procesom obdelave in skladiščenja lesa odpira javnosti. Pripovedovalnica, lokal in bivanje obiskovalcev so oblikovani kot prenove bližnjih zapuščenih objektov. Štiri intervencije poskušajo s svojo drugačnostjo ustvarjati nove prostorske odnose z občutljivostjo do obstoječega, iz katerega posredno črpajo njegove elemente.

Povezava do analize, ki je bila podlaga za izdelavo projekta: Kmetijstvo, gozdarstvo in gospodarske priložnosti v Alpah – misleča roka

#gozdarstvo, lesarstvo #sodobne obrti #kmetijska zadruga

icon-prev
icon-next