Površine študentskega naselja v času epidemije

Urška Jernej

mentor/-ica: izr. prof. Dr. Alenka Fikfak

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristijan Lavtižar

Na projektni nalogi se ukvarjam predvsem z vprašanjem zagotavljanja javnih površin v največjem študentskem naselju na Slovaškem, natančneje v Karlovi vasi, na območju mesta Bratislava, v času epidemije oziroma pandemije. Torej na kakšen način lahko omogočimo varno gibanje ljudi po javnih površinah, kadar imamo številne ukrepe za preprečitev širjenja bolezni (Covid-19). V projektu izpostavim številne ugotovitve in informacije o širjenju virusov preko zraka in zadrževanje le teh na različnih površinah. Predstavim tudi eno izmed številnih možnosti za preprečevanje širjenja virusa, in sicer ustrezno vlažnost zraka.
Na podlagi pridobljene literature, informacij in analiz sem določila tri tipologije javnih poti, katere umeščam na zeleno degradirano površino na severni strani študentskega naselja. Vsaka izmed treh izbranih tipov poti (poti ob terenu, ob vodnih elementih in poti z vodnimi pršilniki), do določene stopnje zagotavlja oziroma prispeva k vlažnosti zraka na javnih površinah. Ob osrednjem stičišču poti, pa v prostor umestim greenhous oziroma rastlinjak, kamor bi lahko študenti in dijaki v času epidemij zahajali, zaradi zagotovljene 60% vlažnosti zraka. Ta stopnja vlažnosti zraka, po trenutnih informacijah preprečuje zadrževanje in širjenje virusa po zraku.

#stanovanjska gradnja #nove stanovanjske tipologije #cenovno dostopna stanovanja

icon-prev
icon-next