Hiša ob zahodnih vratih

Shani Noah Grulja

mentor/-ica: izr. prof. Mihael Dešman, u.d.i.a.

demonstrator/-ka: Maja Cvelbar, abs.arh., Lucija Draginić, abs.arh.

asistent/-ka: Vlatka Ljubanović u.d.i.a

V centru Ljubljane se na stičišču velikih prometnic nahaja trg MDB, ki ga obkroža raznovrstna mešanica arhitekturnih slogov. Obiskovalec, ki se bo sprehajal po Rimski cesti, bo takoj opazil bujno zelenje, ki v liniji prerašča naselje od Hrovatinovega vrta do Aškerčeve ceste. Med rastjem ob Rimski cesti se nahaja parcela, ki ločuje hišni niz iz 30. let prejšnjega stoletja od preostale pozidave. Na slepo steno lekarne sem prislonila hišo, ki niz zaključi in poveže s preostalimi zgradbami. V njej bo prebival in skladal jazzovski glasbenik Dave Brubeck ter prirejal koncerte za širšo publiko. Notranjost sem ločila na javni prireditveni prostor in privatni bivalni del glasbenika ter ju po zgledu Le Corbusierjeve hiše Atelier Ozenfant povezala z arhitekturno promenado. Pri snovanju stavbe sem z oblikovanjem sedežev – tribun poudarila in ohranila obstoječo višino terena, ki izhaja še iz časa rimske Emone. Okna na severni fasadi sem razporedila po strogem rastru in se s tem navezala na fasado lekarne. Stebrišče na meji parcele nadaljuje linijo sosednjih fasad, zapolni praznino med zgradbami in hiši doda pridih starorimske Emone. Stavbo sem skušala vtkati v razgibano urbano okolico, kateri sem dodala novo svežino v pestrem dogajanju.

#stanovanjska gradnja #urbane praznine #od sobe do mesta – raziskava prostorskih razmerij

icon-prev
icon-next