ZLOŽENKA

Zloženo zavetje pri Potočki zijalki

Gašper Uršič

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Potočka zijalka je kraška jama na južnem pobočju Olševe. Jama, prvič naseljena v stari kameni dobi, predstavlja pomembno turistično in zgodovinsko točko na tem območju. Glede na okoliščine kot so lokacija jame in nepredvidljivostjo narave je ob Potočki zijalki zasnovano manjše zatočišče s servisnim objektom.

Prvi del procesa razvoja projekta je zajemal spoznavanje in razumevanje specifik lokacije. Analiza je zajemala izris situacije, tlorisa, prereza in pogleda na lokacijo v lastni grafični tehniki, na roko ali na računalnik.

Zloženka je betonski tri etažni objekt, ki združuje toaleto, informacijski prostor ter prenočišče. Intervencija se nahaja na levem predelu vstopa v jamo v večji skalni izdolbini. Koncept izrabi ledeniško izdolbino za volumen objekta. Zgornja etaža se dviga nad izdolbino, direktno na vrh manjšega grebena. Takšna postavitev etaže omogoča skoraj panoramski pogled na vse tri doline. S tem je objekt postavljen na strateško pozicijo, prav tako kot sama Potočka zijalka.

Zloženka je postavljena v in nad izdolbino v kamnini. Zloženkina oblika na to odgovarja z oblikovno mimikrijo. Ovoj nove prostorske intervencije to naravno tvorbo prekrije in skuša postati del kamnitega grebena. Osnovno enoto predstavlja enakokraki trikotnik v razmerju 5:4. Trikotniki so zloženi tako, da sledijo obliki in omogočajo okna, ki so namenjene osvetlitvi prostora in pogledu proti zunanjosti. Zasnovani sta dve odprtini. Prva je v zgornji etaži in omogoča panoramski pogled na okolico. Druga odprtina se pojavi kot razmik med trikotniki in poteka od zgornje etaže do spodnje. Takšna oblika odprtine omogoča osvetljevanje spodnjih etažah in istočasen pogled proti zunanjosti.

Notranji volumen predstavlja volumen izdolbine, ki jo omejuje betonska zunanjost. Vhod v objekt se nahaja med prvo in drugo etažo. Prehod iz druge etaže v tretjo etažo pa je omogočen z uporabo lestve, ki je naslonjena na steno grebena. Toaleto, ki se nahaja v prvi etaži sestavljata dva prostora ločena z drsnimi vrati, tako je omogočena zasebnost. Druga etaža je namenjena informacijam. V treti etaži se nahajajo tri ležišča, ki so postavljena tako, da ne ovirajo dostopa do panoramskega okna, iz katerega se opirajo pogledi v dolino. V treti etaži plošča ne poteka od stene do stene, temveč se na vzhodu odmika od njih. S tem je omogočen še dodaten prehod svetlobe v spodnje, manj osvetljene prostore.

#bivak, zatočišče #parki in druge zelene površine #stavbe za šport, rekreacijo in sprostitev

icon-prev
icon-next