Nebotičnik za Kozolcem

Ivan Levak

mentor: izr. prof. Tomaž Krušec

asistent: Miha Munda

gostujoči kritik: Miloš Kosec

Obravnavano območje se nahaja na trgu za Kozolcem v bližini Bavarskega dvora. Lokacija je obkrožena s stanovanjskimi stavbami in danes precej slabo dostopna. Cilj nove programske ureditve območja je, da ga revitalizira in dobro poveže s preostankom mesta. Objekt je zasnovan kot hibridna stavba v kateri se prepletajo javni prostori, kompaktna stanovanja namenjena za kratkoročni najem in skupni prostori za prebivalce stavbe. Pritličje je zasnovano kot niz prečno postavljenih zastekljenih volumnov, ki nosijo horizontalni del objekta in omogočajo čim večjo prehodnost parterja. Prvo nadstropje je oblikovano kot dolg in ozek volumen, ki sledi specifičnim dimenzijam lokacije in je postavljen v višino mezanina okoliških stavb. Tloris je fleksibilen, premikajoče stene omogočajo, da se velikost prostorov spreminja po potrebi, vse do te mere, da lahko celoten volumen postane velik in odprt prostor za večje javne dogodke. Streha prvega nadstropja postane mestni park, ki deluje kot zelena zareza v sivem, betonskem okolju. Razmik med okoliškimi stavbami omogoča postavitev visoke in ozke stolpnice, obkrožene s komunikacijsko dvojno vijačnico. Princip povezovanja je prisoten tudi v stanovanjih, ki se lahko povezujejo na istih ali pa različnih višinah. S tem lahko tudi stolpnica postane en sam velik, povezan prostor.

#nove stanovanjske tipologije #prilagodljivost v arhitekturi #prekrivajoča se raba

icon-prev
icon-next