Stanovanja med oblaki

Tina Čuješ

mentor: izr. prof. dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a.,

asistent: Primož Žitnik, u.d.i.a.,

konzultanta: Ajdin Bajrović, u.d.i.a in Dominik Košak, m.i.a.

Projekt je nadgradnja že obstoječih šestih blokov ob Viški cesti. V predhodnem analiziranju stolpnice sem ugotovila, da je bistvo visokih stavb jedro, zato sem tudi v svojem projektu celotno zasnovno novih stanovanj gradila okoli jedra. Za osnovno enoto stanovanj sem si izbrala modul v obliki črke z oz. s. S to obliko sem prišla do dvoetažnih stanovanj tipa A in tipa B pri katerih se zgornja etaža zamika in omogoča zelene vrtove (terase). Vsako stanovanje ima svojo smer in z rotiranjem nastanejo novi prostori. V prvem nadstropju nastane odprt prostor oz. terasa ( skupni vrtiček ), ki je namenjena vsem stanovalcem bloka. Z izbiro oblike stanovanj in grajenja okoli jedra je nastal tudi prostor za osvetlitev stopnišča. Novo nadgradnjo sem želela ločiti že od obstoječega bloka z  vmesno etažo, ki je namenjena prav tako vsem prebivalcem in delitveni tehniki. Hkrati pa se je zaradi uvedbe dvigala vhod v blok prestavil v kletne prostore, ki prav tako služijo skupnim dejavnostim. Za samo nadgradnjo že obstoječih objektov so značilne lahke gradbene konstrukcije, v mojem primeru gre za lesene križno lepljene plošče.

#nove stanovanjske tipologije #urbanistični modeli stanovanjske zazidave #trajnostna urbana regeneracija

icon-prev
icon-next