Biotehniška fakulteta Split

Teja Kranjec

Mentor: prof. Tadej Glažar

Asistent: asist. Jure Henigsman

Intervencija zajema degradirano območje v splitskem Spinutu. Gre za ogromen prostor brez dostopa do obale in definiranih dejavnosti. Namen projekta je vzpostaviti povezavo čez to lokacijo, kar smo storili skozi idejo novega kampusa. Kampus Poljud tvorijo tri fakultete, ki so postavljene v smeri rimske centuriacijske osi. Fakulteta za šport in biotehniška si delita območje namenjeno tako obdelovalnim površinam kot tudi športnim terenom z možnostjo prilagajanja potrebam. Pridelki iz polj se lahko uporabljajo v kuhinji gastronomske fakultete ali pa za prodajo na bližnji tržnici.

Biotehniška fakulteta je postavljena v sam center lokacije in predstavlja prehodno cono iz območja polj proti obali. Koncept objekta je povezovanje smeri študija po vertikali in namembe prostorov po nadstropjih. Pouk poteka v boksih, ki so oddaljeni od obodnih sten tako, da omogočajo večjo fluidnost prehajanja. V pritličju so steklene stene prostorov razporejene ob glavni osi gibanja, višje ležeči prostori pa imajo pogled na morje. Dajejo tudi možnost souporabe prostorov in pouka na prostem. Fasada fakultete spominja po izgledu na rastlinjak, ki predstavlja drugi del  objekta in se z njo  povezuje preko teras z vgrajenimi gredami, ki vodijo okoli stavbe.

#univerzitetni kampus #rastlinjak #waterfront

icon-prev
icon-next