Zelena oaza

Pija Markelj

mentor: izr. prof. Tomaž Krušec

asistent: Miha Munda

gostujoči kritik: Miloš Kosec

Stanovanjski objekt je zaradi specifik lokacije zasnovan tako, da je umaknjen od ceste, stanovanja pa so introvertirana proti notranjosti lokacije. Celotna stanovanjska struktura sledi obstoječemu padcu terena za eno etažo, tako da na sredini med obema deloma nastane zelen trg, ki je za eno etažo nižji od okolice in predstavlja zeleno oazo sredi mesta. S strani mesta je dostopen preko klančin in stopnic. Z zamiki posameznih nadstropji se med stanovanji oblikujejo komunikacijska in servisna jedra, ki po tektonskem principu ˝težji nosi lažjega˝ predstavljajo nosilno konstrukcijo objekta. Zaradi neposredne bližine prometne ceste se parapeti posameznih nadstropji z višino nižajo, saj so hrup in izpuhi vedno manj moteči. Posebna pozornost je bila posvečena oblikovanju okenskih senčil, ki poleg senčila služijo tudi kot horizontalne plašnice. Te so zasnovane tako, da poglede usmerjajo v nebo, stran od prometne ceste..

#stanovanjska gradnja #nove stanovanjske tipologije #ulični prostor

icon-prev
icon-next