Hiša za botanika

Nina Bogataj

mentor/-ica: izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski

demonstrator/-ka: asist. Tomaž Berčič

asistent/-ka: Tomaž Berčič, dr. Andrej Mahovič

konzultant za statiko: doc. dr. Simon Petrovčič

Stavba je namenjena botaniku. Razdeljena je na tri dele: osrednji bivalni del in dva rastlinjaka, ki sta enako oblikovana, a pripeta k osnovnemu volumnu diametralno nasprotno.

#nove stanovanjske tipologije, #site specific, #prilagodljivost v arhitekturi

icon-prev
icon-next