Zeliščarna

Vanesa Maček, Hana Mihelčič

mentor/-ica: izr. prof. Vasa Perović MA BiA
asistent/-ka: Anja Vidic u.d.i.a., konzulatant: Jure Grohar u.d.i.a.

Zeliščarstvo je bilo skozi stoletja podporna dejavnost vsake kmetije na Goričkem. Kmetijska panoga je bila vedno integralni del za preživetje, zato je bil gospodarski del zelo pomemben. Z opuščanjem panoge zeliščarstva se je pričelo izgubljati tradicionalno znanje in vrste, z intenzifikacijo kmetovanja pa se izgublja Zemljina rodovitna prst in biodiverziteta.

Kritična drža do invazivnih kmetijskih praks je pripeljala do razmisleka o regeneraciji in ohranjanju rodovitne plasti zemlje in biodiverzitete skupaj z domorodnimi semeni, vrstami in znanjem, pomenu robnih ekosistemov, raznolikih pogojev za rast, pomenu pestrosti opraševanja za zanesljivo pridelavo hrane, ozaveščanju ter opolnomočenju zeliščne panoge na slovenskem trgu.

Zeliščarna je kmetijski kompleks, ki združuje pridelavo in predelavo zelišč, čebelarstvo in sonaravni turizem. Na obstoječih terasah so zasajeni različni tipi vrtov, z razporejenimi čebelnjaki in gnezdišči za divje opraševalce. Na vrhu grebena sta zasnovana dva objekta – hiša lastnikov z zeliščarno in počitniški objekt z aromaterapijo. Objekta sestavljata vkopani kleti, ki sledita linijam teras, nanju pa sta postavljena podolgovata bivalna objekta, katerih zasnova nadaljuje historično morfologijo okoliških stavb, na katere se oblikovno navezujeta.

#živeti z zemljo #sodobno kmetijstvo #zeliščarstvo

icon-prev
icon-next