Zgodovina območja

Maruša Mali

mentor/-ica: izr. prof. dr. Sonja Ifko

Razvoj območja kot del železniške infrastrukture se je začel z gradnjo železniške postaje v Šiški leta 1870. V sklopu postaje so zgradili še leseno lopo za popravilo vagonov, skladišče ter delavniško in vodno poslopje, kjer so bili prostori za kovačnico, strugarno in stanovanje za upravnika. Po letu 1897 je bilo s prvim mestnim regulacijskim načrtom za to območje zgrajeno novo tirno omrežje in več delavnic.
Objekte zaznamujejo tipična velika okna in opečnata fasada, a je opaziti tudi ostanke številnih prezidav in prizidkov. Postaja Ljubljana Šiška obratuje le še kot tovorno postajališče, večina stavb na območju je v lasti in uporabi muzeja, nekaj jih je delno ali v celoti oddano v najem zunanjim organizacijam (folklorno društvo, gledališče, samostojna umetnica ipd.), ostale stavbe pa so še vedno v uporabi kot železniške delavnice. Precejšnji del območja, predvsem stavba nekdanje livarne, je kljub muzejski dejavnosti v slabem stanju in močno zaznamovan od mnogih različnih preteklih uporab.

vir slikovnega gradiva: arhiv Slovenskih Železnic

#trajnostna urbana regeneracija, #revitalizacija mestnih območij  #industrijska dediščina #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next