Gregorski

mentor: doc. Mojca Gregorski
demonstratorja: Špela Kranjec in Aljaž Tumpej

Arhitektura ni zgolj stavba ali zamejitev prostora. Zapisana je v verzu pesmi ali ujeta v melodijo skladbe. Svojo moč sporočilnosti črpa v kompleksnem svetu nenehnih sprememb, ki se mu prilagaja ali upira. Uravnoteži racionalno in iracionalno, tehniško in umetniško.  Proces raziskovanja sproža intuicijo, preizkuša meje in išče robove.

Delo seminarja razumemo kot preplet intuitivnega in racionalnega  – EKSPERIMENT in PROJEKT.

EKSPERIMENT začenjamo z uvodno nalogo »Is everything architecture?«  kot nadaljevanje Holleinovega manifesta »Everything is architecture« . 

V prvi nalogi preizkušamo ali nam lahko običajni predmeti služijo kot inspiracija za prostor atmosfere? Nadaljujemo s kolaži, ki sprožajo razmislek o vlogi  arhitekture v družbi, njen vpliv na krajino in mesta, njeno konfrontacijo s kapitalom, razprodajo javnega, (ne)moč , izhod v sili? V tretjem sklopu  eksperimenta raziskujemo fizični prostor v odnosu do emocije avtorja. Zanima nas manipulacija arhitekturne podobe fotografije, s katero spreminjamo skriti zapis atmosfere prostora. V poglavje eksperimenta uvrščamo tudi naloge 1.letnika, ki skozi študijo pomembnih arhitektov in njihovih avtorskih doktrin preučujejo zakonitosti funkcionalnih zasnov, kompozicij, odprti prostor ter stavbne volumne. Skozi lastno interpretacijo izoblikujejo abstraktno maketo ter na podlagi izsledkov zasnujejo hišo. Prostor arhitekture razvijajo skozi prerez, atmosfero in doživetje.

Študentski PROJEKTI racionalnega, aplikativnega dela, se odvijajo na konkretnih lokacijah, s specifičnim kontekstom:

V projektu šole v Mozambiku se ukvarjamo s prostori za učenje, kjer arhitektura predstavlja prostor socializacije, s širokim  vplivom na ekonomski in družbeni razvoj. Programska in prostorska revitalizacija Bovca in okolice se dotakne senzibilnega krajinskega okolja. Projekt vertikalne nadgradnje stanovanj na Dunaju raziskuje tematiko zgoščanja mest ter vprašanja skupnega in individualnega, javnega in zasebnega.

IS  EVERYTHING  ARCHITECTURE?

1/7 (EVERY)THING
2. letnik
vsakdanji predmet kot inspiracija za prostor atmosfere

2/7 (NE)MOČ
3.-5. letnik
kritičen pogled na arhitekturo sodobnega časa in njen vpliv na krajino in mesta

3/7 PROSTOR(NOST)
3.-5. letnik
kolaži novo interpretiranih prostorov

4/7 (RE)INTERPRETACIJA
1. letnik
hiša v hribu

ARHITEKTURA  V PROSTORU – PROSTOR V ARHITEKTURI

5/7 PROSTOR UČENJA
2.-5. letnik
projekt šole v Mozambiku, natečaj

6/7 PROSTOR (SO)BIVANJA V KRAJINI
2.-4. letnik
programska in prostorska revitalizacija Bovca in okolice

7/7 PROSTOR (SO)BIVANJA V MESTU
5. letnik
lesena nadgradnja stanovanjskih objektov na Dunaju, natečaj

IS EVERYTHING ARCHITECTURE?
(EVERY)THING
(Every)thing
(NE)MOČ
(Ne)moč
PROSTOR(NOST)
Prostor(nost)
ARHITEKTURA V PROSTORU – PROSTOR V ARHITEKTURI
(RE)INTERPRETACIJA
PROSTOR IZOBRAŽEVANJA
PROSTOR (SO)BIVANJA V KRAJINI
PROSTOR (SO)BIVANJA V MESTU
DELA ŠTUDENTOV
(Re)built nature

Nika Jeromel, Kaja Simičić, Hana Videmšek

Under and above

Daniel Ilijeski

Polno s praznim

Eva Hočevar

Odklop

Ana Jelen

Razvojna pot

Maja Kikelj, Kristina Podberšič, Martin Erker

City beyond limits

Tamara Hostnik, Marjeta Stražišar, Iza Krampl

Hiša geometrij

Ana Harl

Oasi

Emili Kuzma

Open plan-open school

Nejc Fajfar, Monika Golob, Aljaž Tumpej

Pot oddiha

Mojca Kastelic

1 modul = ∞ rešitev

Ian Kirin, Daniel Ilijeski, Lejla Žigić

Na klancu

Ian Kirin

Dialog tradicije in sodobnosti

Nika Guzelj

Neighbourh(w)ood

Hana Videmšek, Kaja Šimičić, Aljaž Tumpej

Hiša dveh pogledov

Adela Jakše

In between

Monika Golob

Ukomo

Filip Bavcon, Lea Jerković, Emili Kuzma, Mojca Kastelic

Pot po pobočju

Nejc Fajfar

Telhado Ondulado

Dana Čuk, Ana Jelen, Iza Krampl

Stiki

Erika Slovša

Village

Blažka Ilovar, Katja Ozmec, Erika Slovša

Dom v rastlinjaku

Matevž Kranjc

Objem

Tamara Hostnik, Špela Knez, Marjeta Stražišar

Igra ravnotežja

Urša Herič

Complexity within simplicity

Maja Kikelj

Hiša hriba

Isabela Hren Čoh