Oljarna na Rabu

Žan Ketiš

Mentor: prof. Tadej Glažar

Asistent: asist. Jure Henigsman

Oljarna se nahaja na Hrvaškem otoku Rab na območju Kamporskega polja, katero je bilo zgodovinsko močno zaznamovano, ter je trenutno neurejeno ter pod nevarnostjo razpršene ilegalne gradnje. Območje smo obravnavali v urbanistično ravzojnem konceptu, kjer smo z decentralizacijo mesta Rab območju dodelili nov program s tremi razvojnimi območji. Prvo je mesto Kampor v katerem ohranjamo značaj starega ribiškega mesta, drugo je območje psihiatrične bolnice, kjer naredimo  izobraževalni center, ki bo pokrival tudi območje Loparja, ter tretje območje na jugu kjer vspostavljamo novo območje eko turizma z revitalizacijo obale. Vse tri območja povežemo z več edukacijskimi potmi z podpornim programom, ki te pripeljejo do Ravnikarjevega spominskega kompleksa. Tako celotno območje Kamporskega polja postane visitor center. Oljarno sem pozicioniral ob novo  prometnico, ki bo povezovala Kamporsko polje s Supetarsko drago, kjer bomo v 2. fazi pravtako nasadili oljke in granatna jabolka. Zaradi urbanistične zasnove povezovanja narave skozi objekte, je konstrukcija iz lesenih okvirjev, ter dopušča transparentnost skozi objekt, ter povezavo z okoliškim oljčnim nasadom. Oljarna funkcionira na način naravnega prezračevanja ter hlajenja, zato je streha objekta dvignjena ter prezračevana,  skladišče pa se nahaja v podkletenem delu objekta.

#trajnostni urbanizem #gradnja z lesom #krožno gospodarstvo

icon-prev
icon-next