Srednješolski center Gornji Grad

Valeria Peteh

mentor/-ica: izr. prof. Mihael Dešman, u.d.i.a.

demonstrator/-ka: Maja Cvelbar, abs.arh., Lucija Draginić, abs.arh.

asistent/-ka: Vlatka Ljubanović u.d.i.a

Srednješolski center Gornji Grad je umeščen na travnato vzpetino ob industrijskih objektih podjetja Smreka, ob vznožje strmega gozda. Lokacija je obrnjena proti severu, zato je pri zasnovi šole ključno omogočanje čim večje količine naravne svetlobe v prostorih.
Center sestavljajo srednja šola, jedilnica in dijaški dom. Med seboj so povezani s toplo povezavo na katero se odpirajo posamezni programi. Program šole obsega 4 študijske smeri za okoli 200 dijakov. Glede na teren bo šola delno vkopana, ponekod pa razgibana z atriji odprtimi proti južni svetlobi. Severna svetloba je skozi okna in svetlobnike izkoriščena za osvetljevanje učilnic in delavnic.
Srednješolski center bo zgrajen iz lesa, s čimer bo nadaljevana tradicija dela z lesom in upoštevana neposredna bližina lesne industrije ter gozda. Delavnice za dijake lesarske smeri se nahajajo bližje lesni industriji, kjer bodo v sklopu učnega procesa spremljali potek obdelave lesa v Smreki.

#stavbe za vzgojo in izobraževanje #gozdarstvo in lesarstvo, materiali in obrti

icon-prev
icon-next