Vzorčna tovarna

Fabijan Radan

mentor: izr. prof. dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a.,

asistent: Primož Žitnik, u.d.i.a.,

konzultanta: Ajdin Bajrović, u.d.i.a in Dominik Košak, m.i.a.

Tovarna ustvarja sodelovanje oblikovalca in mizarja; ustvarita novo podjetje, ker se stvari raziskujejo in oblikujejo ter potem ustvarjajo – oblikovalec nekaj v skladu z naročnikom ustvari, mizar pa poskrbi, da se to izvede do najmanjših detajlov – oblikovanje je enakopraven proces kot ustvarjanje. Tipologija tovarne je zasnovana na obstoječi mreži nosilnih stebrov. Ozke in široke stene tovarne nadaljujejo zgodbo okoliškega terena. Poimenoval sem jih Tehnološke stene. V medprostor prostor sten sem vpeljal zeleno toplotno maso in vertikalne komunikacije pomembne za delovanje objekta. V omenjenem prostoru se zbira deževnica katera se segreje v tehnološkem procesu stene in se s pomočjo zraka iz okolja distribuira v objekt, enako velja tudi za hlajenje stavbe. Tovarna s svojo zasnovo omogoča različne postavitve delovnih mest saj je zasnova tlorisa zelo odprta za prilagajanje. V prostoru prisotne medetaže so namenjene nadziranju proizvodnje in direktnim vplivanjem oblikovalca na proces proizvodnje brez oviranja in nevarnosti v proizvodnem procesu. Svetlobe v tovarno vstopa prek strehe v obliki šahovnice katera s svojo obliko omogoča prehajanje svetlobe in zračnih mas potrebnih za uspešno delovanje „tehnoloških sten“. Postavitev proizvodnega procesa je omogočila vzpostavitev številnih atrijev vpletenih v proizvodni proces. Atriji omogočajo pogled na proizvodnjo, nekateri so namenjeni širitvi proizvodnega procesa v zunanjost s čemer se izboljšajo delovni pogoji v tovarni.

#stavbe za strokovno izobraževanje #hibrid #kreativne industrije in prakse

icon-prev
icon-next