Waterfront Arhipelag

Vita Kocjan

Mentor: prof. Tadej Glažar

Asistent: asist. Jure Henigsman

Dizajn kompleksa je tesno povezan z dizajnom celotne urbane intervencije. Lokacija  ima predvsem značajno vlogo kot prehodni del velikega toka CENTER-WATERFRONT zaradi česar je oblikovana tako, da je prehodnost v tej smeri čimbolj fluidna. Ta smer ‘glavnega toka’ se odraža  prav tako v dizajnu tlakovanih tal v parku okoli samega objekta. Na določenih mestih se dvigajo okrogle baze ki se potem v višjih nadstropjih povezujejo v en skupen objekt.

Odnos CENTER-WATERFRONT je  možno gledati kot odnos javno-privatno ali skupno-intimno. Okoli te ideje se objekt razvija naprej  po vertikali in tudi po horizontali. Pritličje ima javni program, nadstropja pa privatnega. Nadstropja so formirana tako, da se v okroglih bazah nahajajo intimni prostori (sobe ali stanovanja) v mostovih pa skupni (kuhinja, jedilnica, workshop učilnice). Ta razlika v koriščenju prostora se dodatno nakazuje s popolnoma zaprtimi ali  pol-odprtimi stenami. Stanovanja in študentski dom so namenjeni delavcem in študentom zainteresiranim za delo v bližnjem start up hubu.

#parki in druge zelene površine za rekreacijo in sprostitev #študentsko bivanje #mediteranska arhitektura

icon-prev
icon-next