Strešna soseska Kolizej

David Pavliha

mentor: izr. prof. Tomaž Krušec

asistent: Miha Munda

gostujoči kritik: Miloš Kosec

Svet je že od nekdaj razpet med individualnim in kolektivnim. Vsak nazor ima svoje prednosti in slabosti. V arhitekturi je lahko pretirana kolektivna gradnja za bivanje neprijetna, monotona. Po drugi strani pa individualna gradnja, ideal hiše z vrtom, predstavlja vse večji trajnostni in prostorski problem. Predvsem v urbanih središčih naletimo še na konflikt zasebnih in javnih interesov. Tržna logika (pre)velikokrat posega po strateško pomembnih površinah mesta in jih zapolni z dobičkonosnim in nemestotvornim programom. Ena takšnih površin je območje nekdanjega Kolizeja. Zaznamujejo ga trije, karakterno različni, robni pogoji: grajeno, ulica in park. Najpomembnejša med njimi je razpetost med ulico in parkom; elementoma mesta, ki postaneta osnovni gradnik koncepta. Stanovanjski del se skupaj s parkom terasasto vzpene na sistem nosilcev, ki istočasno predstavljajo prostor horizontalnih komunikacij. Osrednjo vertikalno povezavo predstavlja javna pot, hrbtenica socialnih interakcij. Popolno ozelenitev omogočajo zelene strehe zasebnih in javnih vrtov. Element ulice se razširi pod konstrukcijo, ki prepušča svetlobo. Večnamenski prostor, ki služi kot foyer dvema avditorijema se zaključi z intimnejšim parkom ob stavbi.

#stanovanjska gradnja #nove stanovanjske tipologije #ideal hiše z vrtom

icon-prev
icon-next