Cerkev sv. Frančiška Asiškega v Šiški

Anton Jakob Bonča, Petra Pogačnik, Mojca Prevodnik

Da bi čim bolj nazorno prikazali tip semantike, ki se dokaj pogosto pojavlja tekom celotnega cerkvenega objekta, smo izbrali stik obdelanih kamnitih ploskev, ki so del okvira enega od stranskih vhodov na pročelju cerkve. Kamnite ploskve so vklesane v večji obdelan kamen, ki ima na površini grobo teksturo. Ploskve se postopoma poglabljajo v kamen in s tem ustvarijo tri plasti, katerih rob se zaključi v obokanem stiku, ki ima predvsem estetsko vlogo.

Zunanjost cerkve močno zaznamujejo stiki različnih materialov, ki se med sabo razlikujejo tudi po načinu obdelave in tako ustvarjajo razgibano skladnjo. Enega takih stikov na robnem delu pročelja smo tudi odtisnili. Na odtisu je jasno viden stik treh različno obdelanih tekstur, med dvema se nahaja tudi manjši kanal, ki v odtisu oblikuje dvignjen rob.

icon-prev
icon-next