Dijaški dom Gornji Grad

Valentina Fojkar

mentor/-ica: izr. prof. Mihael Dešman, u.d.i.a.

demonstrator/-ka: Maja Cvelbar, abs.arh., Lucija Draginić, abs.arh.

asistent/-ka: Vlatka Ljubanović u.d.i.a

Izgradnja šolskega centra s poudarkom na lesarski smeri se v Gornjem Gradu predlaga kot ukrep za revitalizacijo kraja in občine. Cilj je preprečiti odseljevanje mlajših generacij iz Zgornje savinjske regije.
Objekt se nahaja na JZ Gornjega Grada, na travnati vzpetini tik ob objektih nekdanjega podjetja Smreka. Projekt upošteva topografijo pobočja, orientiranega na sever, in poglede proti kraju ter željo po čim boljši naravni osvetlitvi prostorov tudi z južno svetlobo.
Kompleks šole in dijaškega doma povezuje zastekljen hodnik, ki se vzpenja po terenu. Jedilnica je kot vmesni člen neposredno povezana s šolo in dijaškim domom. Na hodnik se v nadaljevanju priključi šest bivalnih enot dijaškega doma, os se zaključi z izhodom v gozd. V vsaki enoti prebiva 12 dijakov. Ob vstopu je skupni del s kuhinjo in dnevno sobo, med sobami so dostopi do južnih teras, ti hodniki so obenem vir svetlobe za skupni bivalni del. Umestitev objektov po terenu ustvarja raznolike vmesne prostore. Zastekljen hodnik ima leseno okvirno konstrukcijo, ki povzema industrijsko tipologijo zenitalne osvetlitve prostora. Bivalne enote imajo predalčno konstrukcijo z dodatnimi nosilci, ostrešje je prav tako leseno.

#študentski dom #gradnja z lesom #stavbe za vzgojo in izobraževanje

icon-prev
icon-next