Plečnik

Likovna analiza:
proučuje in rekonstruira površinske in globinske strukturne ustroje, ugotavlja formalne stilne, kontekstualne ter komparativne karakteristike likovnih form za potrebe njihove interpretacije, komparacije in bodoče likovne artikulacije. Na vajah ste si ogledali in pobližje spoznali vaše dodeljeno delo arhitekta Jožeta Plečnika. Na vajah bomo podrobneje pregledali gradivo vaših analiz. Pogovorili se bomo, kaj ste odkrili in zakaj je to pomembno. 

icon-prev
icon-next