Študentska napolitanka

Anja Rudof

mentor/-ica: prof. dr. Aleš Vodopivec

tehnični sodelavec/-ka: Matej Tili

asistent/-ka: doc. Gašper Medvešek

Objekt, namenjen študentom, je zasnovan po podobi napolitanke, kjer se po vertikali izmenjujeta dve različni plasti, kar v objektu predstavljata zasebni in javni program. S tem omogočimo preplet programov po višini. Osnovna ideja projekta je zasnovati prostor za izvajanje študijskih programov izven matičnih fakultet ter obštudijskih dejavnosti. Izbrana lokacija nadaljuje univerzitetno os od Zoisove in Aškerčeve ceste do Tržaške ceste. Ker se lokacija nahaja ob prometni cesti, je predvidena protihrupna bariera v obliki vertikalnih komunikacij, z večjim odmikom od ceste pa se v vmesnem prostoru uredi park. Ker so komunikacije na fasadi objekta je dogajanje v stavbi vidno. Med tremi vertikalnimi lamelami so zeleni atriji, ki omogočajo prehajanje svetlobe skozi objekt.
Konstrukcija je armiranobetonski okvir, vmesne etaže s študentskimi stanovanji pa so zasnovane kot nosilci, ki nosijo proste etaže javnih programov. Nadstropja so povezana s klančinami, kar ustvarja dinamično fasado.

#prostori izobraževanja #študentska zadruga #študij danes in v prihodnosti

icon-prev
icon-next