A(LP)KROPOLA

Zasnova centra sodobne alpske arhitekture na Pavličevem sedlu

Rok Dolinšek

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik, Anja Jezernik Knaus

Izročilo kulture gradnje na slovenskem je bogato z znanjem o merilu, proporcih, legi, stikih elementov in obdelavi materiala. Kljub majhnosti slovenskega ozemlja, ima vsaka regija značilno arhitekturo, ki se tako v zasnovi, kot v materialnosti prilagaja okoliškim razmeram.

Program centra sodobne alpske arhitekture je namenjen raziskovanju in aplikaciji izročila in tradicionalnih veščin gradnje na sodobne bivanjske problematike. Objekt deluje kot točka ozaveščanja in informiranja obiskovalcev ter raziskovanja novih načinov sodobne gradnje preko izobraževanj, delavnic, projektnih praks, konferenc in raziskovalnih inštitutov. Z umestitvijo na mejo med Slovenijo in Avstrijo pomeni simbolen in dejanski korak bližje k izmenjavi znanj in izkušenj o razvoju prostora, sodobni gradnji in varovanju kulturnega in naravnega prostora alpskih regij. Objekt je zasnovan kot lebdeč volumen v pokrajini, njegova zasnova sledi logiki okoliških celkov, kmetij in gospodarskih poslopij, kjer so posamezni volumni v prostor umeščeni glede na pogoje osončenja, funkcije in terena. Povezuje jih razgiban zunanji prostor, materialnost pa jih združuje v dinamično in hkrati homogeno celoto.

Povezava do analize, ki je bila podlaga za izdelavo projekta: Turizem v Alpah – zapis v material

#gradbena akademija #kontekstualna občutljivost #prostori izobraževanja

icon-prev
icon-next