Okoljski odtis

trajnostna tehnika

skupina študentov:

Tilen Breznik

Julia Koželj

Ana Mrđen

Josipa Regović

Okoljski odtis velja za enega izmed najbolj celostnih kazalnikov trajnosti, ki obravnavajo okoljsko razsežnost razvoja in pritiske človeka na ekosisteme. Meri naravne vire in ekosistemske storitve, ki jih človek uporablja, ter jih primerja z njihovo biološko zmogljivostjo obnavljanja – je seštevek vseh trajnih in škodljivih vplivov, ki jih ima določen material ali proizvod na okolje (poraba neobnovljivih virov energije, emisije CO2, hlapljivih ogljikovodikov in strupenih snovi). S širokim naborom interpretacij okoljskega odtisa in pomenom zmanjševanja le tega smo iskali prostorske rešitve v Štepanji vasi v Ljubljani.

icon-prev
icon-next