PRESEK BIVANJ

Sobivanje treh družin

Rosana Arifin

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Alpe, kot specifično okolje, s svojimi ekstremnimi naravnimi pogoji, reliefom, vremenom in vegetacijo narekujejo materialnost, formo in celostno podobo nastajajoče arhitekture. Razumevanje konteksta je bil že v preteklosti temelj premislekov za interveniranje v alpsko okolje. Specifika arhitekturnega snovanja izvira iz tradicije gradnje, ki je zapisana v kolektivnem spominu kraja in obenem vključuje tudi sodobne trajnostne principe gradnje. Ohranjanje tradicije znotraj konteksta pa nikakor ne pomeni ponavljanje in posnemanje slednje, temveč snovanje z implementiranjem novih trendov z obzirom na specifično izvirno podobo.

Sobivanje, označuje bivanje posameznikov pod skupno streho, kjer je, z zmanjšanim ogličnim odtisom in nižjimi stroški, maksimizirana kvaliteta bivanja. Predstavljen projekt tovrstno bivanje implementira v obstoječi strukturi; v nekdanjem župnišču in pripadajočemu gospodarskemu objektu v Solčavi. Topografija lokacije narekuje način prehajanja po objektu, zato sta ključna elementa, ki ju znotraj obstoječega ohranjam, osrednji dve komunikacijski veži. Slednji povezujeta pritličje z nadstropjem, okoli njiju pa se vzpostavljajo najprej skupni javni in družabni prostori, navzgor po vertikali pa vse bolj zasebni kotički in stanovanjske enote. Z uporabo sodobnejših materialov nove intervencije izstopajo, vendar z ustrezno distanco in formo vzpostavljajo dialog s starimi. Obravnavana objekta sta pomembna orientirja v vasi in soustvarjata njeno podobo, zato se za razliko od dinamične notranjosti njuna zunanja pojavnost v večji meri ne spreminja. Z manjšimi posegi se prostor odpre proti zunanjem prostoru in družine ponovno poveže z naravo.

Povezava do analize, ki je bila podlaga za izdelavo projekta: Narava in človek v Alpah – zapis zvoka

#sobivanje #prenova vasi, kmetij in hiš #bivanje na podeželju

icon-prev
icon-next