Posodobitev študentskega naselja v Rožni dolini

Aljoša Bratkovič, Andrija Orlić

mentorica: izr. prof. mag. Anja Planišček
asistentka: asist. Mina Hiršman
demonstratorka: Eva Ivačič abs.arh.

Projekt obravnava študentsko naselje v Rožni dolini in z različnimi posegi predlaga izboljšave. Sobe v naselju so danes večinoma deljene in majhne, majhne so tudi skupne kuhinje in jedilnice. Zato projekt išče načine za povečanje bivanjskega prostora in zasebnosti ter povečanje prostora za preživljanje prostega časa, učenje, kuhanje in rekreacijo.

Projekt sva zastavila v treh merilih: majhnem (S), srednjem (M) in velikem (L). Poseg S obsega prenovo obstoječih blokov, preureditev deljenih sob za dva študenta v apartmaje za štiri študente s skupno kuhinjo in kopalnico. Sobe sicer ostanejo deljene, a vsi imajo enake pogoje, več prostora za kuhanje ter boljše sanitarne pogoje.

Poseg na M ravni predvidi preureditev kleti blokov 3 in 5: vanje se umesti javni program, zunanji teren pa se na določenih mestih spusti na nivo kleti in omogoči vhode. V bloku 3 so ambulanta, trgovina in kavarna, v blok 5 pa se umesti pisarne in učilnice. Prav tako se krajinsko uredi celoten zunanji prostor naselja in določi tri programska območja z raznolikimi vsebinami: na severu šport z zunanjimi igrišči, na jugu park za učenje, skozi središče pa steče glavna pot, ki se poveže z javnim programom v kleti bloka 3.

Poseg L predvideva dodajanje novih blokov, s čemer se ohrani oz. poveča število danes obstoječih postelj. Bloki se z obliko prilagajajo obstoječemu kontekstu, njihova značilnost so osrednja stopnišča, ki povezujejo stanovalce. V blokih so 4 tipi študentskih celic za enega stanovalca ali par. V pritličju se prostor nameni javni programom, ki se lahko prilagajajo potrebam.

#trajnostna urbana regeneracija #prenova stanovanjskih stavb #parki in druge zelene površine

icon-prev
icon-next