Iz industrije v stanovanja

Lucija Osolnik

mentor/-ica: izr. Prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič, doc. Aleksander S. Ostan

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristjan Lavtižar

Lokacija Tobačne tovarne ima zgodovinski in arhitekturni pomen, saj je bila velika tovarna pravo mesto v mestu. V svojem konceptu sem se odločila ohraniti dva objekta, ki najbolje povzameta spomin Tobačne tovarne, večjo upravno stavbo na jugu lokacije ter manjši objekt nad upravno stavbo, v kateri je danes Tobačni muzej. Upravna stavba opeva nekdanji uspeh in vlogo tovarne z mogočnim pročeljem, obrnjenim na Tržaško cesto, manjša zgradba pa se mi zdi pomembna prav zaradi muzeja, ki prostor nudi tudi umetnikom ter razstavam sodobne umetnosti. Okoli stavbe Tobačnega muzeja sem si zamislila trg, na katerem bi se odvijale razne dejavnosti in prireditve. Po preostalem območju sem razporedila osnovne ter globoke bloke različnih dimenzij, ki imajo definirane etaže od P+3 do P+8, pod katerimi so tri podzemna parkirišča. Odprti prostor se prepleta okrog objektov kot nadaljevanje stroge geometrije industrijskega objekta. Prepletanje med bloki s tlakovanimi potmi, katere poživijo drevoredi in cvetlične ureditve, ter z umestitvijo nekaj otroških, košarkarskih igrišč, kolo park ter manjši skate park, ustvarja pestrost nove soseske.

#revitalizacija mestnih območij #urbane praznine #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next