Soseska Tetris

Djurdjevič Sanja, Fišter Taja, Jernej Urška, Končina Katarina, Sabadin Janvit, Gabrijela Petrovčič

mentor/-ica: izr. prof. Dr. Alenka Fikfak

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristijan Lavtižar

Obravnavano območje projektne naloge je locirano v občino Izola, natačneje ob naselju Jagodje. Območje obravnave se imenuje Kredo in je dobilo prispodobo ‘‘Izolskega amfiteatra’’ zaradi polkrožnega terasasteg površja, ki se spušča iz zaledja proti obali. Amfiteater zajema grajene, kmetijske in gozdne površine. Zasnova temelji na prilagajanju terena Izolskega amfiteatra. Urbani strukturi verižnih vrstnih hiš na vzhodu in terasastih blokov na zahodu, se usedata v teren in objemata osrednji prostor, kjer je zasnovan trg. Ta predstavlja srce naselja, saj povezuje posamezni stanovanjski enoti. Poleg napisanega pa osrednji prostor nudi veliko površin za kulturne in rekreacijske aktivnosti ter različne možnosti uporabe, kot so tržnica, zbirališče in prostor za dogodke. Nad elementom trga pa je členjena površina namenjena športnim aktivnostim in igralnim površinam. Višje v hrib se niza stopničast amfiteater, ta služi kot velika sedalna površina povezana z elementi, ki se spuščajo po terenu poti severu. Nad površino amfiteatra pa sledi raster vrtov, ki so namenjeni uporabi prebivalcem obeh delov območja. Tu so stanovalci lahko aktivni, v stiku z zemljo in spodbujeni h pridelavi lastnih vrtnih pridelkov, ki jih lahko tudi izmenjajo

#stanovanjska gradnja #urbanistični modeli stanovanjske zazidave #medgeneracijsko bivanje

icon-prev
icon-next