Učni center Brdo

Zala Kanc

Mentor: prof. Jurij Sadar, u.d.i.a.

Asistentka: Ana Kreč, m.i.a.

V prvem semestru sem analizirala Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT), v tipologiji »glavnika«. Ta se preko osrednjega koridorja, ki ločuje niz učilnic od treh kril laboratorijev in kabinetov, povezuje s Fakulteto za računalništvo in informatiko (FRI) in t.i. »objektom X«, v katerih se prepletajo poljavni programi, kot npr. knjižnica, večja predavalnica, menza, itd., ki služi obema fakultetama. Morda je prav ta poteza arhitektov – torej osrednja »učna pot«, ki povezuje dva popolnoma raznolika učna programa tista pozitivna gesta, ki jo lahko, ob drugače rigidni tipološki zasnovi fakultet, izpostavim kot kvaliteto. Ta v prihodnost zazrta gesta namreč spodbuja komunikacijo in povezovanje študentov raznolikih strok, možno hibridizacijo dveh nepovezojočih si učnih programov, vmesno polje, kjer se zgodi neformalno učenje, druženje, možnost razvoja novih idej…

Koridor, ki povezuje vse tri objekte – zgradbo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT), večnamensko, »blob« stavbo X in lamelo Fakultete za računalništvo in informatiko (FRI), postane izstopajoči arhitekturni element, ki je vreden nadaljne raziskave, tako v zgodovinskem, tipološkem in ambientalnem smislu. Je ta pra(arhitekturni) element možno na novo iznajti, ga predstaviti v novi (morda bolj pozitivni luči)? Njegova izpeljanka iz besede »kurir« – »correre« – teči, hiteti napeljuje na vse kaj drugega kot na prostor zadrževanja in druženja. Zgodovinsko bistvo koridorja je priti od točke A do B na najhitrejši možen način, ostati neopažen. Koridor je v hierarhičnem smislu vedno tisti, ki ima manjšo vrednost kot osrednji bivalni prostor. V primeru analiziranih fakultet pa se očitno kaže ambicija širokega koridorja po mešanju, zadrževanju, srečevanju…Prav ta ideja je postala osnova za nadaljni razmislek o oblikovanju novega učnega centra – osnovni gradnik za oblikovanje prostora, torej koridor kot gibanje in dodatni program.

Kompleks novega učnega centra je umeščen na plazo ob že obstoječe fakultete – FKKT ter FRI in novo predvidene Fakultete za strojništvo (FS) ter Fakultete za farmacijo (FFA). Služi kot alternativni prostor mreženja, razstavljanja, neformalnega učenja, druženja in prehranjevanja. Predvsem predstavlja dodatno infrastrukturo za študente, ki je na območju Brda ni. Ob izrednem povečanju števila študentov in fakultet na območju v bližnji prihodnosti, se zdi takšen projekt smiselen.

V novem učnem centru se povezujejo programi z odprtim dostopom, (restavracija, galerija s kavarno in dvorana) ter programi z omejenim dostopom (fab-lab in učilnice za krajši ali daljši najem). Odprti programi so umeščeni v večje koridorje v smeri sever-jug, ki so dostopni z vstopne plaze, programi z omejenim dostopom pa so umeščeni v krožen in dvignjen hodnik, v katerega se dostopa iz osrednje galerije.

Odprti koridorji so med seboj povezani s prehodi, ki so odklenjeni v času obratovanja vseh programov, možno pa jih je zakleniti in jih uporabiti ločeno (npr. v popoldanskem času, za vikend). V njih so dodatno umeščene trgovine, bari, skladišča, toaletni in servisni prostori, ki programsko osmišljajo koridor. Celotna stvaba je zasnovana v armiranobetonski konstrukciji, streho nosijo Vierendeel nosilci.

#univerzitetni kampus #prostori izobraževanja #sodelo

icon-prev
icon-next