Mesto, ki pripada vsem

Matija Bozja

mentor/-ica: prof. dr. Aleš Vodopivec

tehnični sodelavec/-ka: Matej Tili

asistent/-ka: doc. Gašper Medvešek

Projekt je zasnovan v dveh merilih in sicer v merilu urbanizma, kjer se navezuje na načela univerzitetnega mesta s konceptom mikrokampusov, ki se oblikujejo iz fakultet s sorodno tematiko. Njihova prednost je, da so zaradi majhnosti vpleteni v obstoječe mestno tkivo, kar omogoča preplet in interakcije med študenti in zunanjimi obiskovalci. V ta namen so znotraj mikrokampusov predvidene javne storitve, ki so dostopne vsem.
Drugo, manjše merilo projekta obravnava zasnovo konkretnega mikrokampusa, ki se nahaja v območju obstoječih fakultetah za elektrotehniko ter matematiko in fiziko, kamor sta dodani Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Fakulteta za strojništvo. V nalogi je podrobno obravnavan objekt Fakultete za strojništvo. Projekt ja zasnovan s tremi segmenti, z osrednjim javnim volumnom, ki povezuje z ene strani pedagoški in z druge strani raziskovalni del fakultete z laboratoriji. Znotraj osrednjega volumna se nahajajo ploščadi na različnih nivojih, kjer so predvidene javne storitve, ki jih uporabljajo študenti in zunanji obiskovalci.

#fakultete in akademije #tipologije visokošolskih stavb #prostori izobraževanja

icon-prev
icon-next