Med vpadnico in gradbeno jamo

Lea Pirkmajer

mentorica: izr. prof. mag. Anja Planišček
asistentka: asist. Mina Hiršman
demonstratorka: Eva Ivačič abs.arh.

xxxxx

#urbane praznine  #trajnostna arhitektura #stanovanja za mlade

icon-prev
icon-next