Družina trainspotting

Anja Stanić, Nik Šimetić

mentor/-ica: izr. prof. dr. Sonja Ifko

Vzporedno z razvojem projekta UPS Parmova, so v okviru izbirnega predmeta Interpretacija dediščine nastajali projekti interpretacije dediščine obravnavanega območja. Študentje so analizirali značilnosti območja in iskali rešitve za predstavitev dediščine območja, ki bi le to na interaktiven in prijazen način predstavila obiskovalcem in jih povabila k poglobljenemu raziskovanju dediščine železnice v Železniškem muzeju Slovenije, ki deluje na območju.
Predstavljen je ožji izbor nalog, nastalih ob sodelovanju s študenti, ki so v okviru seminarskega dela razvijali revitalizacijske predloge za območje, in z vodstvom muzeja, ki nam je omogočilo vstop v muzej in podrobno predstavitev svojega delovanja.

#trajnostna urbana regeneracija, #revitalizacija mestnih območij  #industrijska dediščina #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next