2L hybrid house

Ren Kaligarič

Mentor: doc. dr. Tomaž Slak, konzultantka: Lana Strle

Na vzhodnem robu v soseski Bršljin v občini Novo mesto, sem v sklopu predloga nove urbanistične zasnove izvedel niz enakih-zrcalnih objektov, ki so sestavljeni iz dveh enot v obliki črke L.

Vzhodna enota, ki se nahaja ob cestni osi je zaradi bližnjega železniškega postajališča višja (P+7), tako je zavstavljeno širjenje hrupa proti notranjosti soseske, medtem ko je zahodna enota nižja (P+4) ter posledično omogoča pogled iz višjih etaž vzhodne enote. Z odmikanjem enot med seboj sem ustvaril notranje poljavno dvorišče, ki je namenjeno obiskovalcem komercialnih dejavnosti ter stanovalcem.

V pritličnih etažah enot se nahajajo storitvene dejavnosti kot so manjše trgovine, gostinski lokal z zunanjo teraso ter pisarne. Prav tako se pisarne nahajajo še v 1. etaži vzhodne enote, sledijo tri etaže s po petimi stanovanji na etažo od katerih so tri za štiričlansko družino in dva za tričlansko družino. V vzhodni enoti nato sledijo tri etaže s po tremi stanovanji na etažo od katerih so vsa za štiričlanske družine. Vsaka enota ima na strehi skupno teraso od koder se širi pogled proti osrednjemu parku in reki Krki.

#stanovanjska gradnja #urbanistični modeli stanovanjske zazidave #stanovanja za mlade #od sobe do mesta – raziskava prostorskih razmerij

icon-prev
icon-next