Aškerčeva ploščad

Lin Martin Japelj, Pia Praček, Maja Pisnik, Aljaž Gradišar, Nina Pravst

Mentor: prof. Jurij Sadar, u.d.i.a.

Asistentka: Ana Kreč, m.i.a.

»Aškerčeva ploščad« imenujemo območje štirih obstoječih fakultet v centru mesta Ljubljane, in sicer: Fakultete za strojništvo (FS), Fakultete za farmacijo (FFA), Naravoslovnotehniške fakultete (NTF) ter Filozofske fakultete (FF). Vse fakultete skupaj obiskuje 8.940 študentov, kar predstavlja kar 24 % vseh študentov Univerze v Ljubljani. Nahaja se na južnem robu centra Ljubljane ob Rimskem zidu, severno in južno od Aškerčeve ceste. Poleg fakultet na območju stoji še zdravstveni dom, manjši kioski s prehrano in restavracije ter zasebni stanovanjski objekti. Območje močno zaznamuje študentski duh, ki poleti ter ob večerih “ugasne” ter pusti območje večinoma prazno.

V današnjem času se na območju odvijajo velike programske spremembe. Ko se je na primer Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) preselila ne Brdo pod Rožnikom je njen objekt ostal prazen. Trenutno se prenavlja za potrebe Akademije za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT). Prav tako je v bližnji prihodnosti predvideno, da se bosta na Brdo dodatno preselili še FFA ter FS, ki bosta za seboj pustili prazne objekte. Fakulteta za strojništvo ima v lasti kar tri objekte: t. i. »Tomažičevo krilo«, objekt »nove strojne«, ter vilo, ki stoji na sredini dvorišča. FFA ima v uporabi “staro tehniko” (delo arhitekta Plečnika), ter njen prizidek, ki ga imenujejo »“južno krilo« (delo arhitektov Marinčiča in Kolenca). Območje poleg arhitektov kot so Tomažič, Plečnik, Kolenc ter Marinčič zaznamuje še Šolski center Ljubljana, ki ga je projektiral češki arhitekt Dvořak, ter FF, ki je delo Stanislava Rohrmana iz leta 1960. V novo nastali situaciji bodo območje tako naseljevali FF, NTF in AGRFT, kar je izrazito heterogena programska slika.

NTF po zbranih podatkih in opravljenih analizah ustreza trenutna prostorska situacija, zato se za njo ne predvideva sprememb, medtem ko se FF že dolgo časa spopada s pomanjkanjem prostora. Poleg glavnega objekta FF imajo v lasti še manjše hiše ob Rimski cesti, v najemu dve nadstropji v Tobačni tovarni, ter cel objekt na Zavetiški ulici na Viču. Naš predlog prenove območja Aškerčeve ploščadi vse programe FF ponovno pripelje na Aškerčevo cesto, ki bi se lahko razširila v osrednjo vilo ter Tomažičevo krilo. Porušili bi stare, nizke objekte z malimi učilnicami in kabineti ob Foersterjevem parku in jih nadomestili z novo stavbo v kateri bi bile večje učilnice ter “aula magna” – prostor za univerzitetne svečane podelitve, druženja, gostujoča predavanja, itd. Osrednja stavba Strojne fakultete – “strojnica” se izprazni in z odpiranjem volumnov pridobi nove prostore, prilagojene za sodelo, najem pisarn, tržnico s hrano, delavnice, foto in glasbene studije. Spodnje etaže se odprejo proti parku in novo nastali plazi ob Aškerčevi cesti, kjer povabijo mimoidoče k vstopu v objekt.

V južno krilo ter staro tehniko bi preselili CTK ter vse manjše oddelčne knjižnice Filozofske fakultete. Tako bo na tem območju nastal nov “knjižni forum”.

#prostori izobraževanja #100 let Univerze v Ljubljani #javni prostor

icon-prev
icon-next