Zgodbe sosedov

Jerca Trček

mentor: doc. Mitja Zorc

asistentka: Klara Zalokar

demonstratorja: Maruša Turnšek in Tadej Urh

Stanovanjska soseska je na območju nekdanje tovarne Alprem in Utok. Območje se zaznavno deli na štiri dele. Delitev se prenese v zasnovo nove soseske, ki jo tvorijo štirje stavbni kompleksi – bloki. Posamezen blok je sestavljen iz kompaktne baze, v katero je umeščen poslovno-storitveni program, in poudarjeno členjenih stanovanjskih lamel v nadstropjih. Z oblikovanjem zelenic, sistemom poti med in skozi bloke ter odmikom od geometrije okoliške zazidave in uličnih linij ima soseska poudarjeno prehoden značaj blokov v parku. Nad bazami blokov so izoblikovana dvignjena pritličja stanovanjskega dela. To so pol-javna območja, namenjena stanovalcem in dostopna prek komunikacijskih vozlišč odmaknjenih od glavnih poti v soseski. Stanovanjske lamele so konstrukcijsko in organizacijsko grajene kot omrežje kubičnih enot. Vsaka enota predstavlja en prostor, življenjsko kocko, ki se združujejo v različno velike sestave stanovanj. Notranje pregrade med enotami, prostori, so montažne in fleksibilne, s čimer je zagotovljena dolgoročna prilagodljivost zasnove. Vsako stanovanje se prek vrta oz. terase odpira proti skupnemu prostoru med stanovanjskimi lamelami. Z zamiki in kombiniranjem enot se vzpostavljajo raznovrstni ambienti sosedstva.

Povezava do analize Jezik vzorcev Kamnika

#stanovanjska soseska #nove stanovanjske tipologije #javni prostor

icon-prev
icon-next